1.

Đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm tai nạn theo nhóm đã được điền đầy đủ thông tin và đã được ký xác nhận bởi Người được bảo hiểm.


2.

Bản Chính hóa đơn hợp lệ cùng với thông tin chi tiết các Chi phí phát sinh (nếu có).

Lưu ý: Với mọi chi phí điều trị, tiền thuốc trên 200.000đ cần phải có hóa đơn giá trị gia tăng cấp cho Người được bảo hiểm. Công ty không chấp nhận nhiều hoá đơn bán lẻ dưới 100.000 đồng cho cùng một toa thuốc giá trị trên 200.000đ. Hóa đơn cần ghi rõ chi tiết tên thuốc, số lượng, đơn giá, thành tiền của từng loại thuốc theo toa. Nếu tiền thuốc dưới 200.000đ phải thể hiện thông tin của Nhà thuốc trên hóa đơn tiền thuốc.


3.

Các chứng nhận y tế liên quan đến việc điều trị hoặc/và thời gian nằm viện.


4.

Báo cáo về tai nạn, ví dụ tường trình về tai nạn có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn. Cụ thể như sau:

4.1.

Trong trường hợp tổng yêu cầu bồi thường dưới 20.000.000 đồng và chỉ liên quan đến chi phí y tế hoặc trợ cấp nằm viện, xác nhận của công an hoặc chính quyền địa phương là không bắt buộc nếu thông tin về tổn thất và diễn biến sự việc được kê khai trong Hồ sơ yêu cầu bồi thường phù hợp với tình trạng của thương tích đòi bồi thường.

4.2.

Đối với các yêu cầu bồi thường vượt quá mức 20.000.000 đồng:

a)
Nếu nguyên nhân là tai nạn giao thông: Phải cung cấp biên bản tai nạn giao thông của công an. Đối với trường hợp biên bản tai nạn giao thông không được lập vào thời điểm xảy ra tai nạn, Công ty có thể chấp nhận xác nhận của công an về việc nạn nhân có tường trình về tai nạn tại cơ quan có thẩm quyền.

b)
Nếu nguyên nhân là tai nạn lao động: Phải cung cấp biên bản tai nạn lao động được lập theo luật định. Trong một số trường hợp không liên quan đến tử vong và thương tật vĩnh viễn, Công ty có thể chấp nhận xác nhận của đơn vị sử dụng lao động về địa điểm, ngày giờ và diễn tiến tai nạn.

c)
Đối với các loại tai nạn khác (ví dụ như tai nạn xảy ra tại nhà): Nếu không có biên bản của cơ quan có thẩm quyền được lập vào thời điểm xảy ra tai nạn, Công ty có thể chấp nhận xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền về việc nạn nhân có tường trình vụ việc.


5.

Bản sao giấy chứng tử trong trường hợp yêu cầu bồi thường liên quan đến tử vong.


6.

Văn bản chứng minh quan hệ của người thụ hưởng khoản bảo hiểm/Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp trong trường hợp liên quan đến tử vong.


7.

Giấy xác nhận thương tật của cơ quan chức năng trong trường hợp liên quan đến Thương tật toàn bộ vĩnh viễn


Quý khách có thể nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường thông qua hệ thống bồi thường trực tuyến của Chubb tại đường dẫn https://www.chubbclaims.com/ace/vn-vn/welcome.aspx


Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu bổ sung khác nếu thấy cần thiết.

Để đảm bảo quy trình bồi thường được tiến hành nhanh chóng, bạn cần cung cấp đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm tai nạn cá nhân đính kèm với các tài liệu liên quan và gửi đến:

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Chubb Việt Nam
Trung Tâm Tài Chính Sài Gòn
Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Tầng 8
Phường Đa Kao, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
O +84 8 3910 7227
F +84 8 3910 7228

www.chubb.com/vn